Giới thiệu

Các chứng nhận

Nhà máy sản xuất của NanoFrance đã đạt được chứng nhận GMP cũng như các chứng nhận liên quan khác: FDA – USA, CE, ISO 13485:2016, ISO 17025:2017.

1. Chứng nhận GMP

Mọi doanh nghiệp sản xuất dược phẩm buộc phải đáp ứng được tiêu chuẩn GMP. Nhà máy sản xuất của của NanoFrance đã đạt chứng nhận GMP vào tháng 6/2019. Tại thời điểm đánh giá chất lượng, NanoFrance nằm trong top 28 trên tổng số gần 5000 nhà máy được đánh giá.

Chứng nhận GMP

 

GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices (Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt), áp dụng với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, dụng cụ chế biến, thiết bị, điều kiện phục vụ và cả yếu tố con người.

Tóm lại: GMP là cơ sở để đánh giá chất lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm.

2. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Ý nghĩa của giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm: Dành cho các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Chứng nhận ISO 13485:2016

Đây là chứng nhận riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư Y tế, lấy ISO 9001 làm nền tảng. Trong ISO 13485, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu, định luật và các yêu cầu cụ thể của khách hàng, quản lý rủi ro.

NanoFrance hiện có sản xuất trang thiết bị vật tư Y tế như: khẩu trang, xịt khử khuẩn… nên việc đạt được chứng nhận ISO 13485:2016 thực sự rất cần thiết!

ISO 13485:2016

4. Các chứng nhận tiêu chuẩn khác: FDA – USA, CE

NanoFrance cũng đáp ứng được một số tiêu chuẩn sản xuất khác như:

  • FDA – USA: Giám sát và đánh giá chất lượng thực phẩm, dược phẩm có phù hợp với tiêu chí nhập khẩu vào Mỹ hay không
  • CE: Chỉ thị an toàn của Liên Minh Châu Âu (EU), thể hiện sản phẩm đã vượt qua một số thử nghiệm nhất định và được phép bán trên thị trường EU và khu vực kinh tế Châu Âu

giấy chứng nhận FDA

Giấy chứng nhận FDA

5. Giấy chứng nhận ISO/IEC 17025:2017

Đây là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu (hệ thống và kỹ thuật) qua đó phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn sử dụng để chứng minh năng lực kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị ổn định về kỹ thuật, và có độ tin cậy cao.

ISO 17025 cũng là tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất bởi các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hiện nay. Chứng nhận này cho phép: Phòng kiểm nghiệm của NanoFrance có thể thử nghiệm, đánh giá mẫu sản phẩm mà không cần phải gửi mẫu đến các cơ quan tổ chức như trước đây!

Chứng nhận ISO 17025: 2017

6. Chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24/9/2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là: ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

ISO 9001 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

ISO 9001:2015

7. Chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain) là giấy Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp phòng ngừa được rủi ro về An toàn thực phẩm.

Một doanh nghiệm trong chuỗi cung ứng thực phẩm áp dụng và đạt chứng nhận ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

ISO 22000:2018

Về mặt điều kiện, chất lượng sản xuất, NanoFrance hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác sản xuất. Chúng tôi tự tin sẽ trở thành đối tác chiến lược và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng nhất cho bạn!

 

811 views


098 6859777

098 6859777

Liên hệ