Giới thiệu

Các chứng nhận

Nhà máy sản xuất của NanoFrance đã đạt được chứng nhận GMP cũng như các chứng nhận liên quan khác: FDA – USA, CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016.

1. Chứng nhận GMP

Mọi doanh nghiệp sản xuất dược phẩm buộc phải đáp ứng được tiêu chuẩn GMP. Nhà máy sản xuất của của NanoFrance đã đạt chứng nhận GMP vào tháng 6/2019. Tại thời điểm đánh giá chất lượng, NanoFrance nằm trong top 28 trên tổng số gần 5000 nhà máy được đánh giá.

chứng nhận GMP của NanoFrance

GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices (Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt), áp dụng với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, dụng cụ chế biến, thiết bị, điều kiện phục vụ và cả yếu tố con người.

Tóm lại: GMP là cơ sở để đánh giá chất lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm.

2. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Ý nghĩa của giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm: Dành cho các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Giấy chứng nhận ISO 9001: 2015

Khi doanh nghiệp sản xuất đáp ứng đủ tiêu chuẩn ISO 9001 thì sẽ đạt được loại giấy chứng nhận này. Tên đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

ISO 9001:2015

4. Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn được Quốc tế đồng ý đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức, công ty xác định quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện.

ISO 14001:2015

5. Chứng nhận ISO 13485:2016

Đây là chứng nhận riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư Y tế, lấy ISO 9001 làm nền tảng. Trong ISO 13485, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu, định luật và các yêu cầu cụ thể của khách hàng, quản lý rủi ro.

NanoFrance hiện có sản xuất trang thiết vị vật tư Y tế như: khẩu trang, xịt khử khuẩn… nên việc đạt được chứng nhận ISO 13485:2016 thực sự rất cần thiết!

ISO 13485:2016

6. Các chứng nhận tiêu chuẩn khác: FDA – USA, CE

NanoFrance cũng đáp ứng được một số tiêu chuẩn sản xuất khác như:

  • FDA – USA: Giám sát và đánh giá chất lượng thực phẩm, dược phẩm có phù hợp với tiêu chí nhập khẩu vào Mỹ hay không
  • CE: Chỉ thị an toàn của Liên Minh Châu Âu (EU), thể hiện sản phẩm đã vượt qua một số thử nghiệm nhất định và được phép bán trên thị trường EU và khu vực kinh tế Châu Âu

giấy chứng nhận FDA

Giấy chứng nhận FDA

Về mặt điều kiện, chất lượng sản xuất, NanoFrance hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác sản xuất.

 

167 views


098 6859777

098 6859777

Liên hệ