Hô hấp

SIRO HO CẢM FLUKIDS

CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ nhuận phế, làm ấm và sạch đường hô hấp trên, hỗ trợ giải cảm, giảm ho do thay đổi thời tiết, cảm cúm, ho gió, ho khan, rát cổ họng, khản tiếng.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
– Người lớn, trẻ em bị cảm lạnh, nhiễm lạnh dẫn đến ho hoặc ho do thay đổi thời tiết, ho gió, ho khan, rát họng, khản tiếng.
– Người hút nhiều thuốc lá, phải diễn thuyết, giáo viên, phát thanh viên nói nhiều gây rát cổ, khản tiếng.

SIRO HO CẢM CENTER

CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ nhuận phế, làm ấm đường hô hấp, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng ho do thay đổi thời tiết, cảm cúm, ho gió, ho khan, cổ họng khô, rát cổ họng, khản tiếng.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
– Người lớn, trẻ em ho lâu ngày do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho do thay đổi thời tiết, cảm cúm, ho gió, ho khan.
– Người hút nhiều thuốc lá, phải diễn thuyết, giáo viên, phát thanh viên nói nhiều gây rát cổ, khản tiếng.