Video

Nanofrance thực hiện tốt An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ

Căn cứ theo số liệu của Tổng Cục Thống kê : Năm 2017, trên địa bàn cả nước xảy ra trên 4.100 vụ cháy, nổ, làm 119 người chết và 270 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Cũng căn cứ số liệu trong 03 tháng đầu năm 2018 (Từ ngày 16/12/2017 đến 15/3/2018) cả nước xảy ra 1.085 vụ cháy nổ, làm 33 người chết và 66 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 413,2 tỉ đồng.

Với số liệu như trên cho thấy tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến khá phức tạp, số vụ cháy, nổ xảy ra chủ yếu tại các Doanh nghiệp và hộ dân. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ chủ yếu do ý thức chưa cao. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy chưa được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi. Đáng nói hơn, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp và các nhà cao tầng chưa được đảm bảo.

Nhận thức được tầm quan trọng của cộng tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó hưởng ứng THÁNG HÀNH ĐỘNG VỂ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NĂM 2018 do UBND Huyện Thường Tín tổ chức. Ngày 26/5/2018 vừa qua Công Ty Nanofrance đã kết hợp cùng Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Số 12 tổ chức tập huấn kiến thức Phòng Cháy Chữa Cháy và Thực hành phương án cứu hộ cứu nạn năm 2018 cho toàn thể CB.CNV tại công ty.

1.837 views


Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị – Giảm trào ngược, khỏe dạ dày
098 6859777

098 6859777

Liên hệ