Dòng sự kiện: gia công thực phẩm chức năng bổ phổi

Gia công thực phẩm chức năng bổ phổi cho người bị Covid

Gia công thực phẩm chức năng bổ phổi cho người bị Covid

Thực hiện chính sách “ Bình thường mới” theo chỉ thị mới nhất của Chính phủ, các doanh nghiệp được bình thường hóa sản xuất vì vậy số lượng ca mắc Covid -19 tăng nhanh và tăng cao. Khi không may bị nhiễm Covid-19, việc ăn uống đầy đủ cung cấp dinh dưỡng để bệnh nhân tăng cường sức khỏe là rất cần thiết. Bên cạnh có một…