Giới thiệu

Văn hóa công ty

– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, dân chủ và đoàn kết.

–  Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới của mỗi cá nhân. Tôn trọng phẩm cách và giá trị của tất cả nhân viên.

–  Khách hàng là trọng tâm: Mọi hoạt động của công ty và nhân viên đều nhằm mục tiêu cao nhất là thoả mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đánh giá và xem xét mọi việc dưới con mắt của khách hàng.

– Hợp tác: Công ty luôn xác định hợp tác là xu thế của thời đại, sự hợp tác giữa công ty và các đối tác, cũng như giữa các phòng ban và nhân viên với nhau là yếu tố sống còn cho sự lớn mạnh của công ty.

– Tuyển dụng kỹ càng để gắn kết lâu dài.

1.125 views


098 6859777

098 6859777

Liên hệ