Dòng sự kiện: khám sức khỏe định kỳ

Công ty Nanofrance tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022

Nanofrance tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho cán bộ công nhân viên

Ngày 11/10/2022, Công ty TNHH sản xuất DP công nghệ cao Nanofrance đã phối hợp với Phòng Khám Y Cao Hoa Hồng tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBCNV trong hệ thống. Tầm quan trọng trong việc khám sức khỏe định kỳ Nanofrance luôn coi nguồn nhân lực chính là tài sản quan trọng nhất, vì vậy việc quan tâm và tổ…