Tin tức

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Nhãn hàng hóa thực phẩm chức năng là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Ghi nhãn hàng hóa thực phẩm chức năng là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về sản phẩm lên nhãn hàng hóa thực phẩm chức năng để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để tránh việc người tiêu dùng hiểu sai sản phẩm thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh, nhà nước ta đã ban hành rất nhiều thông tư, nghị định quy định về việc ghi nhãn hàng hóa, trong đó có quy định về ghi nhãn các sản TPCN. Mới nhất là Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Nhãn hàng hóa ban hành ngày 14/4/2017, có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/6/2017, thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006.

Để nhà sản xuất, kinh doanh TPCN hiểu và thực hiện đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa, tránh thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình trái pháp luật, chúng tôi xin lược ngắn gọn quy định về ghi nhãn hàng hóa TPCN như sau:

Căn cứ theo Phụ lục I kèm theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, thì những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa TPCN đó là:

1.      Định lượng

2.      Ngày sản xuất

3.      Hạn sử dụng

4.      Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng

5.      Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản

6.      Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có)

7.      Ghi rõ cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”

8.      Ghi rõ cụm từ “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”

9.      Nguồn gốc, xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm

Chi tiết về Nghị định 43/2017/NĐ-CP mời bạn tải file đính kèm bên dưới (NĐ43/2017/NĐ-CP)

1.067 views


098 6859777

098 6859777

Liên hệ